Kestävä toimitusketju

Ratkaisujen löytäminen kestävämmän toimitusketjun saavuttamiseksi sekä upstream- että downstream-toiminnassa on tärkein osa matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Se sisältää sekä ympäristöön liittyviä että sosiaalisia aspekteja, joten voimme jatkaa kasvamista samalla kun kunnioitamme maapalloa ja liiketoiminnassamme mukana olevia ihmisiä. Keskeiset painopistealueet toimitusketjussamme ovat tuottajat ja tuotanto, kuljetus sekä toimitusketjun jäljitettävyys.

Suorituskykymittarit

Saavuttaa
80%
toimitusketjun jäljitettävyys vuoteen 2025 mennessä
Suorittaa
98%
kuljetuksista vesiteitse, rautateitse tai maanteitse vuoteen 2025 mennessä
Saavuttaa
100%
fossiilivapaat tai ilmastokompensoidut toimitukset kaikilla markkina-alueilla vuoteen 2025 mennessä
Tuottajat & Tuotanto

Teemme tiivistä yhteistyötä huolella valittujen tuottajien kanssa ympäri maailmaa. Yhdessä pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaaleja, tuotteita, tuotantoprosesseja ja tehtaiden työoloja. Vaatimuksiemme mukaisiksi räätälöidyt Toimittajien käytännesäännöt auttavat meitä tämän parannuksen jäsentämisessä. Niiden avulla varmistamme, että toimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, työoloja ja ympäristöä YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen mukaisesti.

Toimittajia on myös kielletty käyttämästä vaarallisia kemikaaleja ja aineita, jotka on lueteltu Euroopan unionin REACH-asetuksessa, ja lisäksi toimittajien on täytettävä Sweden Textile Water Initiative -hankkeen (STWI) suuntaviivojen vähimmäisvaatimukset.

Vaatimusten noudattamista valvotaan kolmannen osapuolen suorittamilla tarkastuksilla, ja työskentelemällä yhdessä toimittajiemme kanssa varmistamme, että heillä on tiedot ja kyky noudattaa käytännesääntöjämme. Pyrimme itse käymään tehtailla vähintään kerran vuodessa pitääksemme yllä vahvaa suhdetta toimittajiimme.

Kuljetus

Tuotteiden kuljetus tehtailta varastoomme ja varastostamme loppukuluttajille on myös tärkeä osa-alue kestävyyden kannalta.

Vuoden 2020 aikana pyrimme aktiivisesti siirtymään lentokuljetuksesta muihin kuljetustapoihin ja onnistuimme vähentämään lentokuljetuksen osuutta 70 %:lla. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on vähentää sitä vielä 60 %:lla vuoden 2021 aikana ja päätyä lopulta vain 2 %:iin vuoteen 2025 mennessä.

Olemme myös tehneet yhteistyötä toimituskumppaniemme kanssa löytääksemme kestävimmät toimitusvaihtoehdot asiakkaillemme. Lue tästä lisää alta.

Jäljitettävyys

Pyrimme tekemään toimitusketjustamme kestävämmän, ja voidaksemme mitata työmme vaikutuksia meidän tulee varmistaa, että saamme täsmällistä ja täydellistä tietoa toimittajiltamme. Toisin sanoen toimitusketjun jäljitettävyyttä on parannettava. Olemme tästä syystä asettaneet tavoitteeksemme saavuttaa 80-prosenttisen jäljitettävyyden toimitusketjussamme vuoteen 2025 mennessä.

Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2025 mennessä pystymme jäljittämään kaikki relevantit tiedot aina materiaali- ja tekstiilituotantoon asti tier 1, 2 ja 3 -tason toimittajiltamme, mikä edustaa 80:tä prosenttia vuoden aikana valmistetuista tuotteista.

Lisätietoa työskentelystämme kestävien toimitusvaihtoehtojen parissa

Bring
Kaikki paketti-, koti- ja kuriiritoimitukset Bring-terminaaleista Tukholmasta, Malmöstä, Göteborgista ja Linköpingistä ovat fossiilittomia. Bring tekee työtä fossiilisten ajoneuvojen käytöstä poistamiseksi myös muissa kaupungeissa osana toimialojen välistä Älskade Stad -yhteistyötä, joka on vaikuttava tekijä vilkasta kaupunkiympäristöä hyödyttävien kestävämpien ympäristövaihtoehtojen löytämisessä.
Budbee
Jokainen Budbee-toimitus on ilmastokompensoitu, ja kaikki pakettitoimitukset suuremmissa kaupungeissa ovat fossiilittomia. Budbee on johtanut myös muita vihreitä aloitteita, kuten vihreiden arvojen mukaisten terminaalien suunnittelua, fossiilittomia polttoaineasemia terminaaleissa ja rahtipyörien käytön lisäämistä kaikilla markkinoilla. Lue lisää Budbeen kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.
DHL Express
Kaikki DHL Express -toimituksemme ovat ilmastoneutraaleja. DHL GOGREEN -suojeluohjelmaa käyttämällä investoimme ilmastonsuojeluhankkeisiin eri puolilla maailmaa ja tuemme "energiatehokkuuteen", "uusiutuvaan energiaan" ja "metsitykseen/uudelleenmetsitykseen" liittyviä hankkeita. DHL vaatii korkeita standardeja, ja ilmastonsuojeluhankkeiden valinta perustuu niiden merkityksellisyyteen sekä ympäristölle että paikallisyhteisöille. Ympäristönsuojelu on korkealla DHL:n asialistalla, ja sen kunnianhimoisena ympäristötavoitteena on nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää DHL:n kestävään kehitykseen liittyvistä aloitteista TÄÄLTÄ.
DHL Freight
Käytämme DHL Freight -toimituksissa SkickaGrönt-vaihtoehtoa. SkickaGrönt on ilmastotietoinen vaihtoehto, joka edesauttaa siirtymistä ilmastoystävällisempien ajoneuvojen käyttöön Ruotsin kuljetusverkossa. Aina kun valitset DHL SkickaGrönt -vaihtoehdon, DHL kuljettaa vastaavat tonnikilometrit ilmastoystävällisellä tekniikalla ja/tai uusiutuvilla polttoaineilla Ruotsin liikenneverkossa. Lue lisää DHL SkickaGrönt -vaihtoehdosta TÄÄLTÄ.
Posti
Kestävyys on avaintekijä Postin yritysstrategiassa. Posti oli ensimmäinen 100-prosenttisesti hiilineutraali postipalvelu maailmassa, ja kaikki Postin tuotteet ovat 100-prosenttisesti hiilineutraaleja. Lue lisää Postin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.
PostNord
PostNord myPack -toimitukset ovat ilmastokompensoituja, ja niillä edistetään investointeja energian- ja ilmastonsäästöhankkeisiin kehitysmaissa, mikä edesauttaa uusiutuvaan energiaan siirtymistä. Tämä tapahtuu YK:n sertifioimien CDM-hankkeiden (Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeet) kautta. PostNord-toimitukset ovat myös fossiilittomia osissa Ruotsin suurimpia kaupunkeja, ja PostNord pyrkii fossiilittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää PostNordin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.

Are you in the right place?

 • Åland
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bosnia-Herzegovina
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominica
 • Egypt
 • Estonia
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Gibraltar
 • Greece
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Reunion
 • Romania
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sverige
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom