KESTÄVÄ TOIMITUSKETJU


Ratkaisujen löytäminen kestävämmän toimitusketjun saavuttamiseksi sekä upstream- että downstream-toiminnassa on tärkein osa matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Se sisältää sekä ympäristöön liittyviä että sosiaalisia näkökulmia, jotta voimme jatkaa tuotantoa samalla kun kunnioitamme maapalloa ja liiketoiminnassamme mukana olevia ihmisiä.

Suorituskykymittarit

80%

toimitusketjun jäljitettävyys vuoteen 2025 mennessä

98%

kuljetuksista vesiteitse, rautateitse tai maanteitse vuoteen 2025 mennessä

100%

fossiilivapaat tai ilmastokompensoidut toimitukset vuoteen 2025 mennessä

Tuottajat & Tuotanto

Teemme tiivistä yhteistyötä huolella valittujen tuottajien kanssa ympäri maailmaa. Yhdessä pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaaleja, tuotantoprosesseja ja tehtaiden työoloja.Vaatimuksiemme mukaisiksi räätälöidyt Toimittajien käytännesäännöt är sauttavat meitä tämän parannuksen jäsentämisessä. Niiden avulla varmistamme, että toimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, työoloja ja ympäristöä YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen mukaisesti.

Toimittajia on myös kielletty käyttämästä vaarallisia kemikaaleja ja aineita, jotka on lueteltu Euroopan unionin REACH-asetuksessa, ja lisäksi toimittajien on täytettävä Sweden Textile Water Initiative -hankkeen (STWI) suuntaviivojen vähimmäisvaatimukset.

Vaatimusten noudattamista valvotaan kolmannen osapuolen suorittamilla tarkastuksilla, ja työskentelemällä yhdessä toimittajiemme kanssa varmistamme, että heillä on tiedot ja kyky noudattaa käytännesääntöjämme.Myös toimittajiemme tehtaat käyvät läpi vuosittain Amforin tai Sedexin standardien mukaiset auditoinnit, ja seuraamme tuloksia yhdessä.

ICANIWILL Human rights report

Kuljetus

Vuoden 2020 aikana siirsimme suuren osan tuotteidemme lentokuljetuksesta muihin kuljetustapoihin ja onnistuimme vähentämään lentokuljetuksen osuutta 60%:lla vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Tavoitteemme on vähentää lentokuljetusten osuutta 2 prosenttiin kokonaisliikenteestä vuoteen 2025 mennessä.

Olemme myös tehneet yhteistyötä toimituskumppaniemme kanssa löytääksemme kestävimmät toimitusvaihtoehdot asiakkaillemme. Lue tästä lisää alta.

Jäljitettävyys

Mahdollisuus jäljittää tietoa toimitusketjussamme on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä.

Olemme tästä syystä asettaneet tavoitteeksemme saavuttaa 80-prosenttisen jäljitettävyyden toimitusketjussamme vuoteen 2025 mennessä.

Tämä tarkoittaa, että tuotteidemme arvoketjun tulisi olla keskimäärin jäljitettävissä vähintään 80 prosenttiin , missä 100 % tarkoittaa, että meillä on pääsy kaikkiin tietoihin siitä, mistä tarkalleen tuotteen kaikki komponentit ovat peräisin, aina raaka-aineisiin asti.

LISÄTIETOA TYÖSKENTELYSTÄMME KESTÄVIEN TOIMITUSVAIHTOEHTOJEN PARISSA

Bring

Kaikki paketti-, koti- ja kuriiritoimitukset Bring-terminaaleista Tukholmasta, Malmöstä, Göteborgista ja Linköpingistä ovat fossiilittomia. Bring tekee työtä fossiilisten ajoneuvojen käytöstä poistamiseksi myös muissa kaupungeissa osana toimialojen välistä Älskade Stad -yhteistyötä, joka on vaikuttava tekijä vilkasta kaupunkiympäristöä hyödyttävien kestävämpien ympäristövaihtoehtojen löytämisessä.

Budbee

Jokainen Budbee-toimitus on ilmastokompensoitu, ja kaikki pakettitoimitukset suuremmissa kaupungeissa ovat fossiilittomia. Budbee on johtanut myös muita vihreitä aloitteita, kuten vihreiden arvojen mukaisten terminaalien suunnittelua, fossiilittomia polttoaineasemia terminaaleissa ja rahtipyörien käytön lisäämistä kaikilla markkinoilla. Lue lisää Budbeen kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.

DHL Express

Kaikki DHL Express -toimituksemme ovat ilmastoneutraaleja. DHL GOGREEN -suojeluohjelmaa käyttämällä investoimme ilmastonsuojeluhankkeisiin eri puolilla maailmaa ja tuemme "energiatehokkuuteen", "uusiutuvaan energiaan" ja "metsitykseen/uudelleenmetsitykseen" liittyviä hankkeita. DHL vaatii korkeita standardeja, ja ilmastonsuojeluhankkeiden valinta perustuu niiden merkityksellisyyteen sekä ympäristölle että paikallisyhteisöille. Ympäristönsuojelu on korkealla DHL:n asialistalla, ja sen kunnianhimoisena ympäristötavoitteena on nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää DHL:n kestävään kehitykseen liittyvistä aloitteista TÄÄLTÄ.

DHL Freight

Käytämme DHL Freight -toimituksissa SkickaGrönt-vaihtoehtoa. SkickaGrönt on ilmastotietoinen vaihtoehto, joka edesauttaa siirtymistä ilmastoystävällisempien ajoneuvojen käyttöön Ruotsin kuljetusverkossa. Aina kun valitset DHL SkickaGrönt -vaihtoehdon, DHL kuljettaa vastaavat tonnikilometrit ilmastoystävällisellä tekniikalla ja/tai uusiutuvilla polttoaineilla Ruotsin liikenneverkossa. Lue lisää DHL SkickaGrönt -vaihtoehdosta TÄÄLTÄ.

Posti

Kestävyys on avaintekijä Postin yritysstrategiassa. Posti oli ensimmäinen 100-prosenttisesti hiilineutraali postipalvelu maailmassa, ja kaikki Postin tuotteet ovat 100-prosenttisesti hiilineutraaleja. Lue lisää Postin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.

PostNord

PostNord myPack -toimitukset ovat ilmastokompensoituja, ja niillä edistetään investointeja energian- ja ilmastonsäästöhankkeisiin kehitysmaissa, mikä edesauttaa uusiutuvaan energiaan siirtymistä. Tämä tapahtuu YK:n sertifioimien CDM-hankkeiden (Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeet) kautta. PostNord-toimitukset ovat myös fossiilittomia osissa Ruotsin suurimpia kaupunkeja, ja PostNord pyrkii fossiilittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää PostNordin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.