ILMASTOFOKUS

Teemme parhaamme ICANIWILLissa, jotta työskentelemme kestävästi suojellaksemme planeettamme, jotta se voi vastata tulevien sukupolvien tarpeisiin. Onnistuaksemme meidän on varmistettava, että rajoitamme ilmaston lämpenemisen enintään 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Näin ollen olemme asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita vähentääksemme päästöjämme ja ollaksemme osa kestävämpää vaateteollisuutta.

Suorituskykymittarit

100%

hiilipäästöistämme joka vuosi alkaen vuodesta 2020

35%

hiilipäästöistämme tuotekohtaisesti vuoteen 2025 mennessä

Ilmastolaskenta

Yhdessä ZeroMission ilmastostrategien kanssa laskemme vuotuiset hiilidioksidipäästömme kaikista arvoketjumme toiminnoista. Tämä tehdään GHG-protokollan yritysstandardien mukaisesti, mukaan lukien päästöluokat 1, 2 ja 3 kokonaisuudessaan, joissa:

Päästöluokka 1: sisältää omasta toiminnasta aiheutuvat suorat päästöt yrityksen omistamista tai hallinnoimista lähteistä

Päästöluokka 2 : sisältää hankitun sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannosta aiheutuvat epäsuorat päästöt
Päästöluokka 3: sisältää epäsuorat päästöt kaikista muista arvoketjun alku- ja loppupään toiminnoista raaka-aineista lopulliseen toimitukseen loppukäyttäjille

Ilmastostrategia

Ensimmäisen ilmastolaskelmamme perusteella laadimme strategian vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme mahdollisimman nopeasti.

Tavoitteemme on vähentää päästöluokkien 1 ja 2 absoluuttisia päästöjämme 42 %:lla vuoteen 2030 mennessä ja vähentää päästöluokan 3 päästöjämme 50% bruttotulosyksikköä kohti vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa 55%:n päästövähennystä tuotetta kohden vuoteen 2030 mennessä.

Olemme jo onnistuneet vähentämään päästöjämme 35 prosenttia jokaista tuotetta kohden vuodesta 2020 vuoteen 2022 ja saavuttamaan 63 prosenttia vuoden 2030 pitkän aikavälin tavoitteistamme vain kahdessa vuodessa. Odotamme lisää vähennyksiä tulevina vuosina, mutta tiedostamme, että ne tulevat tapahtumaan hitaammin, sillä olemme aloittaneet päästöjen vähentämisen helpoimmista kohteista hankkeen alussa, koska ne ovat antaneet nopeinta tulosta lyhyessä ajassa.

Ilmastotoimet

Saavuttaaksemme vuoden 2025 ilmastotavoitteemme tärkeimmät painopistealueemme ovat:

  • Parempi toimitusketjun jäljitettävyys
  • Siirtyminen kierrätettyihin ja kestävimpiin materiaaleihin
  • Vähentää tuotteiden lentokuljetusten osuutta tehtailta varastoomme
  • Siirtyä 100% uusiutuvaan energiaan tärkeimmissä tehtaissamme (Ruotsissa sekä suurimmissa tehtaissamme)

Päästöhyvitys

Kiihdyttääksemme ilmastotyömme vaikutusta vuoteen 2025 asti hyvitämme päästömme päästövähennysstrategiamme täydennykseksi.

Olemme hyvittäneet 100% lasketuista päästöistämme kahtena peräkkäisenä vuonna ja aiomme tehdä niin myös tulevina vuosina.

Projektit, joihin olemme investoineet:

  • 2020 Scolel’te, Meksiko – PlanVivo Foundation
  • 2021 Trees for Global Benefit, Uganda – PlanVivo Foundation
  • 2021 – ADES solspisar, Madagascar – Gold Standard

Investoimalla näihin hankkeisiin olemme myötävaikuttaneet hiilidioksidin vähentämiseen ja imeytymiseen ilmakehästä.