&noscript=1" /> Kestävyysajattelu
 • Ilmainen toimitus yli 70 € & 365 päivän palautusoikeus
 • Turvalliset maksutavat
 • Yli 130 000 arvostelua
 • 100% ilmastokompensoitu

SITOUTUMISEMME

Kestävä kehitys on ollut tärkeä aihe ICANIWILLille sen alusta, vuodesta 2015 saakka. Olemme tietoisia haasteista, joita muotiala kohtaa, ja haluamme olla mukana löytämässä ratkaisuja kestävämpää tulevaisuutta varten.

Vuoden 2021 aikana tehostamme ilmastotyötämme tavoitteenamme vähentää CO2-päästöjämme ilmastojalanjälkemme hallitsemiseksi samalla kun jatkamme liiketoimintamme kasvattamista.

Yhdestä ZeroMission-ilmastostrategistien kanssa mittaamme CO2-päästöt kaikista toiminnoista arvoketjussamme. Laskelma perustuu Greenhouse Gas Protocol Corporate -standardiin ja se sisältää kaikki merkittävät päästöluokat. Perustuen tälle uudelle tiedolle me asetamme kunnianhimoisia tavoitteita tieteellisen tutkimuksen mukaisesti voidaksemme vähentää päästöjämme matkallamme eteenpäin.

Korvaamme myös 100-prosenttisesti vuoden 2020 päästömme Scolel’ten PlanVivo-projektin kautta. Se myötävaikuttaa Meksikon viljelymetsätalouteen, metsitykseen ja uudelleenmetsittämiseen tarjoamalla samalla sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia etuja paikallisyhteisöille. Olemme siis nyt täysin ilmastokompensoitu yritys ja sitoudumme korvaamaan kaikki väistämättömät päästömme tulevina vuosina.

Tässä on joitakin aloitteita, joita olemme tehneet varmistaaksemme, että toimimme kohti kestävämpiä ratkaisuja liiketoimintamme kaikilla osilla.

 

TUOTTEET

Tuotteidemme suunnittelussa johtoajatuksena on se, että niiden ei pitäisi mennä pois muodista tulevina vuosina. Tuotteemme edustavat ajatonta muotoilua, ja laatuun ja toimivuuteen keskittymällä pyrimme saamaan niistä mahdollisimman pitkäikäisiä.

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan saumattomalla tekniikalla. Saumattomat tuotteet ovat erittäin mukavia, ja koska niiden valmistuksessa noudatetaan erityisen tarkkoja vaatimuksia, ne ovat myös perinteisiä leikkaus- ja ompelutuotteita enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia, koska jätettä ei synny.

Pyrkimyksemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen valmistusprosessiin ovat myös johtaneet kierrätysmateriaalista valmistettuun mallistoon nimeltä Ocean Collection, joka tuli myyntiin tammikuussa 2021. Valmistusmateriaalit ovat kokonaisuudessaan valtamerten kierrätysmuovia. Olemme erittäin ylpeitä tämän malliston tuomisesta markkinoille, se on jo nyt saavuttanut suuren suosion asiakkaidemme ja lähettiläidemme keskuudessa. Odotamme jo innolla uusien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti valmistettujen tuotteiden ja mallistojen lanseeraamista.

TUOTTAJAT JA TUOTANTO


Teemme huolella valittujen tuottajiemme kanssa tiivistä yhteistyötä ympäri maailmaa. Yhdessä pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaaleja, tuotteita, tuotantoprosesseja ja tuotantolaitosten työoloja. Vaatimuksiemme mukaisiksi räätälöidyt Toimittajien käytännesäännöt auttavat meitä tämän parannuksen toteuttamisessa. Niillä varmistamme, että toimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, työoloja ja ympäristöä, YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen mukaisesti.


Toimittajia on myös kielletty käyttämästä vaarallisia kemikaaleja ja aineita, jotka on lueteltu Euroopan unionin REACH-asetuksessa, ja lisäksi toimittajien on täytettävä Sweden Textile Water Initiative -hankkeen (STWI) suuntaviivojen vähimmäisvaatimukset.

Vaatimusten noudattamista valvotaan kolmannen osapuolen suorittamilla tarkastuksilla, ja työskentelemällä yhdessä toimittajiemme kanssa varmistamme, että heillä on tiedot ja kyky noudattaa käytännesääntöjämme. Pyrimme myös itse käymään tehtailla vähintään kerran vuodessa, jotta saamme rakennettua suhteet toimittajiimme.

 

TUOTTEIDEN KULJETUS

Toimitustavoissa on tapahtunut aktiivista muutosta vuodesta 2019 vuoteen 2020. Vuoden 2020 aikana vähensimme lentokuljetuksena varastollemme toimitettujen tuotteiden osuutta 70 %:lla pyrkiessämme pienentämään hiilijalanjälkeämme. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on vähentää tätä vielä 60 %:lla vuoden 2021 aikana.

 

TILAT

Kestävyys on tärkeää paitsi tuotannossa myös tiloissamme. Siksi käytämme puhdasta, uusiutuvaa sähköä, jolla on Hyvä ympäristövalinta (Bra Miljöval) -merkintä, ja toimistomme lämmitetään ilmastoneutraalilla lämmöllä, jotta voimme olla varmoja, että käyttämämme energian ostosta aiheutuvat välilliset päästöt ovat mahdollisimman pienet.

TOIMITUS

Verkkokauppabrändinä olemme tietoisia toimitusten ympäristövaikutuksista, ja siksi teemme toimituskumppaneidemme kanssa tiivistä yhteistyötä kaikkein kestävimpien toimitusvaihtoehtojen löytämiseksi.

Bring – Kaikki paketti-, koti- ja kuriiritoimitukset Bring-terminaaleista Tukholmasta, Malmöstä, Göteborgista ja Linköpingistä ovat fossiilittomia. Bring tekee työtä fossiilisten ajoneuvojen käytöstä poistamiseksi myös muissa kaupungeissa osana toimialojen välistä Älskade Stad -yhteistyötä, joka on vaikuttava tekijä vilkasta kaupunkiympäristöä hyödyttävien kestävämpien ympäristövaihtoehtojen löytämisessä.

Budbee – Jokainen Budbee-toimitus on ilmastokompensoitu, ja kaikki pakettitoimitukset suuremmissa kaupungeissa ovat fossiilittomia. Budbee on johtanut myös muita vihreitä aloitteita, kuten vihreiden arvojen mukaisten terminaalien suunnittelua, fossiilittomia polttoaineasemia terminaaleissa ja rahtipyörien käytön lisäämistä kaikilla markkinoilla. Lue lisää Budbeen kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.

DHL Express – Kaikki DHL Express -toimituksemme ovat ilmastoneutraaleja. DHL GOGREEN -suojeluohjelmaa käyttämällä investoimme ilmastonsuojeluhankkeisiin eri puolilla maailmaa ja tuemme "energiatehokkuuteen", "uusiutuvaan energiaan" ja "metsitykseen/uudelleenmetsitykseen" liittyviä hankkeita. DHL vaatii korkeita standardeja, ja ilmastonsuojeluhankkeiden valinta perustuu niiden merkityksellisyyteen sekä ympäristölle että paikallisyhteisöille. Ympäristönsuojelu on korkealla DHL:n asialistalla, ja sen kunnianhimoisena ympäristötavoitteena on nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää DHL:n kestävään kehitykseen liittyvistä aloitteista TÄÄLTÄ.

DHL Freight – Käytämme DHL Freight -toimituksissa SkickaGrönt-vaihtoehtoa. SkickaGrönt on ilmastotietoinen vaihtoehto, joka edesauttaa siirtymistä ilmastoystävällisempien ajoneuvojen käyttöön Ruotsin kuljetusverkossa. Aina kun valitset DHL SkickaGrönt -vaihtoehdon, DHL kuljettaa vastaavat tonnikilometrit ilmastoystävällisellä tekniikalla ja/tai uusiutuvilla polttoaineilla Ruotsin liikenneverkossa. Lue lisää DHL SkickaGrönt -vaihtoehdosta TÄÄLTÄ.

Posti – Kestävyys on avaintekijä Postin yritysstrategiassa. Posti oli ensimmäinen 100-prosenttisesti hiilineutraali postipalvelu maailmassa, ja kaikki Postin tuotteet ovat 100-prosenttisesti hiilineutraaleja. Lue lisää Postin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.

PostNord – PostNord myPack -toimitukset ovat ilmastokompensoituja, ja niillä edistetään investointeja energian- ja ilmastonsäästöhankkeisiin kehitysmaissa, mikä edesauttaa uusiutuvaan energiaan siirtymistä. Tämä tapahtuu YK:n sertifioimien CDM-hankkeiden (Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeet) kautta. PostNord-toimitukset ovat myös fossiilittomia osissa Ruotsin suurimpia kaupunkeja, ja PostNord pyrkii fossiilittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää PostNordin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.


 

SITOUTUMISEMME

Kestävä kehitys on ollut tärkeä aihe ICANIWILLille sen alusta, vuodesta 2015 saakka. Olemme tietoisia haasteista, joita muotiala kohtaa, ja haluamme olla mukana löytämässä ratkaisuja kestävämpää tulevaisuutta varten.

Vuoden 2021 aikana tehostamme ilmastotyötämme tavoitteenamme vähentää CO2-päästöjämme ilmastojalanjälkemme hallitsemiseksi samalla kun jatkamme liiketoimintamme kasvattamista.

Yhdestä ZeroMission-ilmastostrategistien kanssa mittaamme CO2-päästöt kaikista toiminnoista arvoketjussamme. Laskelma perustuu Greenhouse Gas Protocol Corporate -standardiin ja se sisältää kaikki merkittävät päästöluokat. Perustuen tälle uudelle tiedolle me asetamme kunnianhimoisia tavoitteita tieteellisen tutkimuksen mukaisesti voidaksemme vähentää päästöjämme matkallamme eteenpäin.

Korvaamme myös 100-prosenttisesti vuoden 2020 päästömme Scolel’ten PlanVivo-projektin kautta. Se myötävaikuttaa Meksikon viljelymetsätalouteen, metsitykseen ja uudelleenmetsittämiseen tarjoamalla samalla sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia etuja paikallisyhteisöille. Olemme siis nyt täysin ilmastokompensoitu yritys ja sitoudumme korvaamaan kaikki väistämättömät päästömme tulevina vuosina.

Tässä on joitakin aloitteita, joita olemme tehneet varmistaaksemme, että toimimme kohti kestävämpiä ratkaisuja liiketoimintamme kaikilla osilla.

 

TUOTTEET

Tuotteidemme suunnittelussa johtoajatuksena on se, että niiden ei pitäisi mennä pois muodista tulevina vuosina. Tuotteemme edustavat ajatonta muotoilua, ja laatuun ja toimivuuteen keskittymällä pyrimme saamaan niistä mahdollisimman pitkäikäisiä.

Suurin osa tuotteistamme valmistetaan saumattomalla tekniikalla. Saumattomat tuotteet ovat erittäin mukavia, ja koska niiden valmistuksessa noudatetaan erityisen tarkkoja vaatimuksia, ne ovat myös perinteisiä leikkaus- ja ompelutuotteita enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia, koska jätettä ei synny.

Pyrkimyksemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen valmistusprosessiin ovat myös johtaneet kierrätysmateriaalista valmistettuun mallistoon nimeltä Ocean Collection, joka tuli myyntiin tammikuussa 2021. Valmistusmateriaalit ovat kokonaisuudessaan valtamerten kierrätysmuovia. Olemme erittäin ylpeitä tämän malliston tuomisesta markkinoille, se on jo nyt saavuttanut suuren suosion asiakkaidemme ja lähettiläidemme keskuudessa. Odotamme jo innolla uusien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti valmistettujen tuotteiden ja mallistojen lanseeraamista.

TUOTTAJAT JA TUOTANTO

Teemme huolella valittujen tuottajiemme kanssa tiivistä yhteistyötä ympäri maailmaa. Yhdessä pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaaleja, tuotteita, tuotantoprosesseja ja tuotantolaitosten työoloja. Vaatimuksiemme mukaisiksi räätälöidyt Toimittajien käytännesäännöt auttavat meitä tämän parannuksen toteuttamisessa. Niillä varmistamme, että toimittajamme kunnioittavat ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, työoloja ja ympäristöä, YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen mukaisesti.

Toimittajia on myös kielletty käyttämästä vaarallisia kemikaaleja ja aineita, jotka on lueteltu Euroopan unionin REACH-asetuksessa, ja lisäksi toimittajien on täytettävä Sweden Textile Water Initiative -hankkeen (STWI) suuntaviivojen vähimmäisvaatimukset.

Vaatimusten noudattamista valvotaan kolmannen osapuolen suorittamilla tarkastuksilla, ja työskentelemällä yhdessä toimittajiemme kanssa varmistamme, että heillä on tiedot ja kyky noudattaa käytännesääntöjämme. Pyrimme myös itse käymään tehtailla vähintään kerran vuodessa, jotta saamme rakennettua suhteet toimittajiimme.

 

TUOTTEIDEN KULJETUS

Toimitustavoissa on tapahtunut aktiivista muutosta vuodesta 2019 vuoteen 2020. Vuoden 2020 aikana vähensimme lentokuljetuksena varastollemme toimitettujen tuotteiden osuutta 70 %:lla pyrkiessämme pienentämään hiilijalanjälkeämme. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on vähentää tätä vielä 60 %:lla vuoden 2021 aikana.

 

TILAT

Kestävyys on tärkeää paitsi tuotannossa myös tiloissamme. Siksi käytämme puhdasta, uusiutuvaa sähköä, jolla on Hyvä ympäristövalinta (Bra Miljöval) -merkintä, ja toimistomme lämmitetään ilmastoneutraalilla lämmöllä, jotta voimme olla varmoja, että käyttämämme energian ostosta aiheutuvat välilliset päästöt ovat mahdollisimman pienet.

TOIMITUS

Verkkokauppabrändinä olemme tietoisia toimitusten ympäristövaikutuksista, ja siksi teemme toimituskumppaneidemme kanssa tiivistä yhteistyötä kaikkein kestävimpien toimitusvaihtoehtojen löytämiseksi.

Bring – Kaikki paketti-, koti- ja kuriiritoimitukset Bring-terminaaleista Tukholmasta, Malmöstä, Göteborgista ja Linköpingistä ovat fossiilittomia. Bring tekee työtä fossiilisten ajoneuvojen käytöstä poistamiseksi myös muissa kaupungeissa osana toimialojen välistä Älskade Stad -yhteistyötä, joka on vaikuttava tekijä vilkasta kaupunkiympäristöä hyödyttävien kestävämpien ympäristövaihtoehtojen löytämisessä.

Budbee – Jokainen Budbee-toimitus on ilmastokompensoitu, ja kaikki pakettitoimitukset suuremmissa kaupungeissa ovat fossiilittomia. Budbee on johtanut myös muita vihreitä aloitteita, kuten vihreiden arvojen mukaisten terminaalien suunnittelua, fossiilittomia polttoaineasemia terminaaleissa ja rahtipyörien käytön lisäämistä kaikilla markkinoilla. Lue lisää Budbeen kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.

DHL Express – Kaikki DHL Express -toimituksemme ovat ilmastoneutraaleja. DHL GOGREEN -suojeluohjelmaa käyttämällä investoimme ilmastonsuojeluhankkeisiin eri puolilla maailmaa ja tuemme "energiatehokkuuteen", "uusiutuvaan energiaan" ja "metsitykseen/uudelleenmetsitykseen" liittyviä hankkeita. DHL vaatii korkeita standardeja, ja ilmastonsuojeluhankkeiden valinta perustuu niiden merkityksellisyyteen sekä ympäristölle että paikallisyhteisöille. Ympäristönsuojelu on korkealla DHL:n asialistalla, ja sen kunnianhimoisena ympäristötavoitteena on nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää DHL:n kestävään kehitykseen liittyvistä aloitteista TÄÄLTÄ.

DHL Freight – Käytämme DHL Freight -toimituksissa SkickaGrönt-vaihtoehtoa. SkickaGrönt on ilmastotietoinen vaihtoehto, joka edesauttaa siirtymistä ilmastoystävällisempien ajoneuvojen käyttöön Ruotsin kuljetusverkossa. Aina kun valitset DHL SkickaGrönt -vaihtoehdon, DHL kuljettaa vastaavat tonnikilometrit ilmastoystävällisellä tekniikalla ja/tai uusiutuvilla polttoaineilla Ruotsin liikenneverkossa. Lue lisää DHL SkickaGrönt -vaihtoehdosta TÄÄLTÄ.

Posti – Kestävyys on avaintekijä Postin yritysstrategiassa. Posti oli ensimmäinen 100-prosenttisesti hiilineutraali postipalvelu maailmassa, ja kaikki Postin tuotteet ovat 100-prosenttisesti hiilineutraaleja. Lue lisää Postin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.

PostNord – PostNord myPack -toimitukset ovat ilmastokompensoituja, ja niillä edistetään investointeja energian- ja ilmastonsäästöhankkeisiin kehitysmaissa, mikä edesauttaa uusiutuvaan energiaan siirtymistä. Tämä tapahtuu YK:n sertifioimien CDM-hankkeiden (Puhtaan kehityksen mekanismi -hankkeet) kautta. PostNord-toimitukset ovat myös fossiilittomia osissa Ruotsin suurimpia kaupunkeja, ja PostNord pyrkii fossiilittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää PostNordin kestävän kehityksen eteen tekemästä työstä TÄÄLTÄ.


 

Are you in the right place?

 • Åland
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bosnia-Herzegovina
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Canada
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominica
 • Egypt
 • Estonia
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Gibraltar
 • Greece
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sverige
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States of America